Rolety na okna dachowe:

Jak znależć rozmiar okna dachowego

Rolety plisowane VELUX FHC

Regulamin
obowiązujący od dnia 11 stycznia 2017 roku.

1. Poniżej określono warunki, zgodnie z którymi Arttel, ul. Gajowicka 95/112, 53-421 Wrocław, NIP: 899 224 18 56, konto bankowe: 86 1140 2004 0000 3602 3032 6864 BRE Bank.  (dalej „Sklep internetowy Rolety-dachowe.pl”' „Rolety-dachowe.pl”) będzie realizować i odbierać od Ciebie (dalej „Użytkownik”) zamówienia produktów z niniejszego sklepu internetowego.

2. Umowa sprzedaży i dostarczenia towarów zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem, a sklepem Rolety-dachowe.pl.

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu Rolety-dachowe.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach informacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu Rolety-dachowe.pl stanowią stanowią własność odpowiednio spółek VKR Holding A/S, Fakro Sp. z o.o. oraz Roto Frank AG.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

4. Korzystanie ze sklepu Rolety-dachowe.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Poniższe warunki są dla Użytkownika, dlatego prosimy uważnie zapoznać się z nimi. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt  e-mail: sklep@Rolety-dachowe.pl. Warunkiem rozpoczęcia przez nas realizacji zamówienia jest zaakceptowanie przez Użytkownika podczas jego składania:
   
    a) fakt, iż Użytkownik powinien ukończyć osiemnaście lat.
    a) niniejszych warunków,
    b) cen oraz kosztów określonych w niniejszym sklepie internetowym, tak jak je wyszczególniono w zamówieniu,
    c) tego, że Rolety-dachowe zbiera dane osobowe Użytkownika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej) do celów realizacji zamówienia,

5. Dopuszczalne są niewielkie rozbieżności kolorów tkanin.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Rolety-dachowe.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu, podyktowanych ważnymi przyczynami, np. względami technicznymi lub bezpieczeństwa.

7. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

8. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on odpowiedź z serwisu Rolety-dachowe.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Rolety-dachowe.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

9. Rolety-dachowe.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

10. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym sklep potwierdził przyjęcie zamówienia.

11. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Ceny

12. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Rolety-dachowe.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT. Zastrzegamy sobie prawo od pomyłek i błędów. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

13. Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili z kosztami dostawy na podstronie Koszty dostawy znajdującej się w górnym poziomym pasku nawigacyjnym naszego sklepu.

14. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Rolety-dachowe.pl zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

15. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Rolety-dachowe.pl zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych towarów z oferty. Możliwość wycofania towarów z oferty nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Płatności i dostarczenie towaru

16. W granicach dopuszczalnych przez prawo, Rolety-dachowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika.

17. Płatność za zamówiony towar następuje przelewem na konto Rolety-dachowe.pl. Bieżące formy płatności określone są na podstronie Koszty dostawy znajdującej się w górnym poziomym pasku nawigacyjnym naszego sklepu.

18. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów (a które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce), termin realizacji będzie uzależniony od czasu potrzebnego na skompletowanie przez Rolety-dachowe.pl ostatniego elementu danego zamówienia. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe na drodze indywidualnych ustaleń.

Reklamacje

19. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Rolety-dachowe.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@Rolety-dachowe.pl lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać nr zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

20. W przypadku wad dostarczonych Użytkownikowi towarów, zobowiązany jest on do powiadomienia nas o tym bez zbędnej zwłoki. Użytkownikowi przysługuje prawo bezpłatnego naprawienia takiego towaru albo bezpłatnej wymiany takiego wadliwego towaru, jeżeli nie nadaje się on do naprawy.

21. Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas transportu ponosi sklep Rolety-dachowe.pl. Reklamacje (w przypadku uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu) będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z nami jak najszybciej w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Użytkownika z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Uwaga! Sprawdzenie paczki może odbyć się tylko po pisemnym odebraniu paczki od kuriera. Ma on obowiązek poczekać i w razie potrzeby spisać protokół w razie uszkodzeń.

Zwroty

22. Użytkownik ma prawo do zwrotu  towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru z wyłączeniem towaru wyprodukowanego na indywidualne zamówienie (tj. nie pochodzącego ze stanu magazynowego producenta). W sklepie Rolety-dachowe.pl towary na indywidualne zamówienie to:
a) w przypadku produktów VELUX wszystkie oznaczone jako Premium oraz o rozmiarach: C02, CK02; rolety DKL Standard o rozmiarach P04, PK04, P06, PK06, P10, PK10, S06, SK06; rolety SHL, SSL o rozmiarach P04, PK04, P06, PK06, P10, PK10, S06, SK06.
b) wszystkie produkty Roto
c) Produkty FAKRO oznaczone z terminem wysyłki do 12-14 dni roboczych i więcej.
 
Możliwość zwrotu nie dotyczy podmiotów gospodarczych.

23. W przypadku gdy Użytkownik zwróci towar koszt przesyłki którą poniósł przy zakupie jest mu również zwracany bez zbędnej zwłoki i w każdym wypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Będzie to jednak najniższa stawka z cennika dostaw obowiązującego w sklepie znajdującego się na podstronie Koszty dostawy znajdującej się w górnym poziomym pasku nawigacyjnym naszego sklepu.

24. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru), umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W celu zwrotu możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia (zwrotu) umieszczonego w menu Pomoc znajdującym się w stopce naszego sklepu, ale nie jest to obowiązkowe. Możesz również wypełnić i złożyć wzór formularza odstąpienia albo inne jednoznaczne oświadczenie w którym prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby, która składała zamówienie, oraz danych kontaktowych (adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej), numeru zamówienia oraz informacji o towarach, co do których życzysz sobie skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym. W innym przypadku Użytkownik ponosi odpowiedzialność za możliwość zmniejszenia wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów. W celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów Użytkownik powinien obchodzić się z nimi i sprawdzać je z należytą ostrożnością oraz w taki sam sposób, w jaki mógłby zrobić to w sklepie. Wszelkie używanie lub sprawdzanie towarów przekraczające wskazany powyżej zakres może spowodować zmniejszenie wartości towarów, które to sklep Rolety-dachowe.pl będzie miał prawo potrącić przy zwrocie przez nas otrzymanych od Użytkownika kwot. Określenie możliwego obniżenia wartości towarów będzie przeprowadzane indywidualnie dla każdego przypadku. Użytkownik może otworzyć opakowanie i sprawdzić materiał oraz kolory towarów z odpowiednią ostrożnością, z zastrzeżeniem że otwarcie powinno nastąpić bez zniszczenia opakowania. Jeżeli opakowanie zostanie zniszczone, Użytkownik może oczekiwać, że będzie to skutkowało obniżeniem wartości towaru. Należy się również spodziewać, że zamontowanie towarów spowoduje obniżenie ich wartości. Użytkownik powinien więc pamiętać, że w okresie, w którym posiada on towary, do czasu ich zwrotu do nas, ponosi on za nie odpowiedzialność, w tym za wszelkie ich uszkodzenia.

25. W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu, należy kontaktować się z firmą Rolety-dachowe.pl w celu sprecyzowania warunków zwrotu (w szczególności identyfikacji zamówienia oraz informacji o towarach, co do których Użytkownik życzy sobie skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży). Nasz adres e-mail : sklep@Rolety-dachowe.pl.

26. Sklep Rolety-dachowe.pl ma prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaconych kwot do czasu powrotnego otrzymania przez nas towarów albo dostarczenia przez Użytkownika potwierdzenia odesłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik zobowiązany jest odesłać towary albo dostarczyć je nam we własnym zakresie na adres podany poniżej:

Arttel
ul. Gajowicka 95, pokój 112
53-421 Wrocław
Polska

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Prawo i sądy właściwe

28. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- jest uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Adres internetowy Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu: http://wiih.ibip.wroc.pl/public/.   
   - jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
- jest uprawniony do uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów strona internetowa www.federacja-konsumentow.org.pl), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (email porady@dlakonsumentow.pl)).
- jest uprawniony złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Korzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny; obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Arttel wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

29. Umowy zawierane za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego podlegają prawu Polski. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich sporów wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego.

Nasz adres:

Arttel
ul. Gajowicka 95/112
53-421 Wrocław
Polska

VAT UE: PL8992241856

Tel: 71 725 98 11
Nasz adres e-mail: sklep@rolety-dachowe.pl
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Promocja na dostawę rolet do okien dachowych

Kup wiecej - płać mniej

Montaż rolet zewnętrznych do okien VELUX

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl